Biblioteka w Sobolewie Będzie remont Filii Biblioteki Publicznej w Sobolewie. W ramach,, Programu odnowy wsi województwa podlaskiego ‘’2018r. zostały pozyskane fundusze na zakup nowych woluminów oraz prace remontowe w Filii Biblioteki w Sobolewie. Dnia 24.04.2018r Rada Sołecka wsi Henrykowo podjęła uchwałę o wystąpieniu do Burmistrza Urzędu Miejskiego w Supraślu z prośbą o złożenie wniosku o pozyskanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach, ,, Programu odnowy wsi województwa podlaskiego ‘’2018r., na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa.  Po rozstrzygnięciu Green Touch konkursu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego okazało się, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony. W ramach dofinansowania będą wykonane prace remontowe części bibliotecznej dla dorosłych, zakupione nowe regały oraz dzięki znacznej kwocie pieniężnej, jaka była zapisana w projekcie będzie możliwy zakup nowych woluminów dla dzieci i dorosłych. Na czas remontu zbiory biblioteczne zostały przeniesione na dużą salę do świetlicy. Dzięki temu rozwiązaniu miłośnicy książek nie będą mieli problemów z wypożyczaniem książek.