Biblioteka w Supraślu

Bibliotekarki:
Urszula Szypluk
Beata Ohajm

ul. J.Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl
tel. 85 7183-540
bibliosupra@wp.pl

godz. otwarcia:
poniedziałek 11.00-18.00
wtorek 10.00-17.00
środa 10.00-17.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 10.00-17.00