Skip to main content

INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2024

 

 

  • Zakup wyposażenia oświetleniowego Domu Ludowego
  • Profesjonalizacja możliwości technicznych Domu Ludowego
  • Zwiększenie komfortu pracy artystycznej i odbiorców wydarzeń

Projekt umożliwi zakup sprzętu oświetleniowego do Domu Ludowego w Supraślu wynikający z potrzeby wymiany wyeksploatowanego już sprzętu i uzupełnienia istniejącego o nowoczesną technikę oświetleniową. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych w Domu Ludowym wymaga profesjonalnego, nowoczesnego i sprawnego sprzętu oświetleniowego w celu realizacji wydarzeń na wysokim poziomie artystycznym, zapewniającym komfort pracy artystom, jak i wysoki standard odbioru. Zakup wyposażenia pozwoli rozwinąć infrastrukturę Centrum oraz umożliwi rozszerzenie oferty kulturalnej z elementami edukacji kulturalnej o wydarzenia wysokiej rangi, które wymagają sprawnego zaplecza technicznego.

Wkrótce nowe wyposażenie (takie jak: ruchome głowice sceniczne o różnych trybach  i kątach świecenia, lasery, listwy ledowe, wytwornica dymu) wzbogaci infrastrukturę Domu Ludowego.

 

Dofinansowanie: 34.000 zł

Całkowita wartość projektu: 45.950 zł

Realizowany przez Narodowe Centrum Kultury program „Infrastruktura domów kultury” ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Program Infrastruktura Domów Kultury finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.