Konkurs Recytatorski

Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Patriotycznej pod hasłem
„ Kiedy myślę: Ojczyzna”

1. Cele konkursu:

• popularyzowanie i promowanie twórczości poetyckiej,
• zainteresowanie uczniów poezją patriotyczną,
• odkrywanie młodych talentów,
• integracja lokalna,
• włączanie się społeczności lokalnej w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej oraz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

2. Organizator:

Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu
Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

3.Uczestnicy konkursu (uczeń lub uczennica z każdej klasy) :
• klasy I-II SP
• klasy III-IV
•klasy V- VI
• klasy VII i II-III Gim.

4.Czas i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Domu Ludowym Supraślu
Zgłoszenia należy podać do 31 marca 2018 r. do organizatorów:

e-mail: spsuprasl@poczta.onet.pl.
Regulamin: ckirsuprasl.com

5.Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu, składające się z 3-5 osób.

6.Komisja konkursowa( jury) oceniać będzie następujące kryteria:
•dobór repertuaru,
•dykcja,
•interpretacja,
•ogólne wrażenie artystyczne.
Postanowienia komisji są ostateczne.

7.Nagrody:
W każdej grupie wiekowej zostaną wyłonieni zwycięzcy I, II, III miejsca, którzy otrzymają nagrody książkowe.

Dorota Ofman
Joanna Muśko

Karta zgloszeniowa