Skip to main content

"Rodzina Kleinów" - Promocja książki i spotkanie autorskie Stanisławy Łajewskiej - Szypluk


Budynek CKiR w Supraślu budzi różne skojarzenia: turyści widzą w nim Posterunek Policji w Królowym Moście z serii filmowej "U Pana Boga...", mieszkańcy Supraśla - dawną pocztę i przedszkole. Dlaczego więc w przewodnikach o naszym mieście określa się go mianem "Domu Kleina"? Na to pytanie odpowiada książka Stanisławy Szypluk "Rodzina Kleinów". Autorka w przystępny sposób opisała historię przedwojennych właścicieli budynku - ich pochodzenie, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności i tragiczny los, jaki zgotowali im okupanci podczas II wojny światowej. Warto podkreślić, że publikacja została opatrzona licznymi, nigdy dotąd nie publikowanymi fotografiami.