Nowa Biblioteka

2 mln zł na nową Bibliotekę Publiczną

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu zdobyło 2 mln zł na budowę Biblioteki Publicznej w Supraślu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Budowa nowego budynku zakończy się w 2020 roku. Obecnie Biblioteka Publiczna mieści się w starej części szkoły podstawowej, nie ma  czytelni, pracowni komputerowej ani sali edukacyjnej.

Konkurencja była olbrzymia. Na 218 złożonych wniosków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wybrało do realizacji 30. A po złożonych odwołaniach, w tym Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, minister zaakceptował kolejnych 12 projektów.

W ankiecie internetowej przeprowadzonej przez naszą instytucję na pytanie, „czy Biblioteka Publiczna w Supraślu potrzebuje nowej siedziby” prawie 69% ankietowanych odpowiedziało „tak”, 11,5 % – „może” , a niecałe 20% „nie”.  Mieszkańcy przede wszystkim zwracali uwagę na potrzebę większej przestrzeni na książki i dla czytelników.

Nowa siedziba biblioteki powstanie przy budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu przy ul. Cieliczańskiej. Tę lokalizację poparło blisko 78 % ankietowanych. CKiR posiada już projekt architektoniczny i pozwolenie na budowę. Na parterze nowego budynku zlokalizowane będą: 1) oddział dla dzieci 2) oddział dla dorosłych 3) sala edukacyjno- warsztatowa 4) hol (szatnia, poczekalnia, czytelnia gazet) 5) pomieszczenie do pracy cichej. Na piętrze znajdą się 2 przestronne sale:  1) „Skarbiec Supraski” – prezentujący cenne supraskie zbiory: starodruki, dokumenty życia społecznego, listy, pamiątki, zdjęcia, mapy, itp. 2) Sala edukacyjna – do organizacji spotkań autorskich, wystaw, szkoleń, konferencji i spotkań okolicznościowych 3) pomieszczenie socjalne 4) pomieszczenie gabinetowe.

Obecny zabytkowy budynek CKiR stanowił inspirację architektoniczną dla biblioteki. Siedziba CKiR oraz projektowana biblioteka będą połączone ze sobą poprzez parterowy łącznik. Powierzchnie obu obiektów będą do siebie zbliżone. Od strony zaplecza biblioteka zostanie powiązana wizualnie i funkcjonalnie z dziedzińcem rekreacyjnym, który w sezonie letnim przeobrazi się w czytelnię na trawie.

Trzeba podkreślić, że na inwestycji zyskają także filie biblioteczne w Ogrodniczkach i Sobolewie. Uczestnictwo w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa jest powiązane z osiągnięciem standardów wynikających certyfikatu Biblioteka+. Biblioteki w gminie Supraśl będą musiały spełnić wysokie wymagania dotyczące m.in. wielkości księgozbioru, wyposażenia obiektów, oferty edukacyjnej dla czytelników.

Koszt budowy nowej biblioteki ma wynieść około 3 mln zł, z czego 2 mln przekaże Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inwestycja powinna się rozpocząć w 2019 roku, a zakończyć w 2020.