Ciasne

Opiekun:
Mirosława Supronik

Gminna Pracownia
Edukacji Kulturalnej w Ciasnem
ul. Zielona 3
tel. 85 7183-450
Dni i godziny otwarcia:
wtorek 16.00 - 20.00
środa 16.00 - 20.00
piątek 16.00 - 20.00

Przypominamy, że w rozśpiewanej Wiosce Cudów- Ciasnem trwają warsztaty śpiewu tradycyjnego (zwane „białym śpiewem”). Odbywają się w środy od 17:30 do 20:00!
Prowadząca – Julita Charytoniuk.
Koszt to jedyne 30 zł/ osoba za miesiąc.

Ta technika śpiewu kładzie szczególny nacisk na natężenie i nośność dźwięku. Dąży się do maksymalnego wykorzystania naturalnych rezonatorów ciała. Uczestnicy zajęć poznają pieśnijedno- i wielogłosowe, śpiewane po polsku i w gwarach.Bardzo przyjemnie jest pośpiewać w grupie. Można dołączać w
każdym momencie. Zapraszamy!!!