Ogrodniczki

Opiekun:
Julita Sadowska
Gminna Pracownia
Edukacji Kulturalnej w Ogrodniczkach

ul. Białostocka 57
Ogrodniczki
tel. 553 910 684

Dni i godz. otwarcia:
poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00