Skip to main content

Promocja Ksiażki Stanisławy Łajewskiej-Szypluk „Rodzina Kleinów”

27 stycznia w Bibliotece Publicznej w Supraślu odbyła się promocja książki Stanisławy Łajewskiej – Szypluk „Rodzina Kleinów”.

Budynek Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu budzi różne skojarzenia: turyści widzą w nim Posterunek Policji w Królowym Moście z serii filmowej „U Pana Boga…”, mieszkańcy Supraśla – dawną pocztę i przedszkole. Niejedna osoba może więc zadać pytanie dlaczego w przewodnikach o naszym mieście określa się go mianem „Domu Kleina”? Na to pytanie odpowiada książka pani Stanisławy „Rodzina Kleinów”. Autorka w przystępny sposób opisała historię przedwojennych właścicieli budynku – ich pochodzenie, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz tragiczne losy podczas II wojny światowej. Publikacja została oparta na licznych dokumentach pochodzących z Archiwów Państwowych w Białymstoku i Łodzi, Muzeum Pamięci Sybiru i zbiorów prywatnych. Warto podkreślić, że opatrzono ją licznymi, nigdy dotąd nie publikowanymi fotografiami.

Promocja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem było wypełnienie przez publiczność wszystkich miejsc na sali. Pani Stanisława opowiedziała o kulisach powstawania książki, którą zadedykowała Barbarze Klein – Szymańskiej – córce Edwarda Kleina, zamordowanego w Katyniu w 1940 r. Dodajmy, że nie jest to pierwsza publikacja na temat Supraśla w dorobku pani Stanisławy – m.in. w 2017 r. ukazała się monumentalna praca „Porta Supraśla” poświęcona historii Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera.

Książka „Rodzina Kleinów” jest dostępna do wypożyczenia w Bibliotece Publicznej w Supraślu. Serdecznie zapraszamy do lektury!