Skip to main content

Regulaminy

Regulamin CKiR

|
Załącznik do Zarządzenia  Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu   REGULAMIN Korzystania ze zbiorów i usług  Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu 1 Postanowienia ogólne  Regulamin Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki Publicznej w Supraślu wraz z filiami, […]

Regulamin Legimi

|
Regulamin korzystania z usługi e-booków Legimi 1 Możliwość wypożyczania e-booków z oferty abonamentowej Legimi mają wyłącznie zarejestrowani Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Supraślu (w tym filii w Ogrodniczkach i Zaściankach). 2 Usługa wypożyczania e-booków/ audiobooków jest bezpłatna. 3 Wystarczy skontaktować się z biblioteką w celu odebrania kodu dostępu, wejść na stronę internetową www.legimi.pl/podlaskie, założyć konto/zalogować się […]

Regulamin Mała książka – wielki człowiek

|
„Mała książka – wielki człowiek” – projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym REGULAMIN Regulamin projektu „Mała książka – wielki człowiek” (zwanego dalej Projektem) organizowany przez Instytut Książki (zwanego dalej Organizatorem) we współpracy ze zgłoszonymi bibliotekami (zwanymi dalej Biblioteką). Szczegółowe zasady współpracy Organizatora z Biblioteką reguluje podpisane Porozumienie o współpracy. 1. Organizatorem Projektu jest Instytut Książki […]

Zarządzenie nr 021.02.2022

|
ZARZĄDZENIE nr 021.02.2022 Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z dnia 18.11.2022 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń w świetlicach terenowych oraz uczestnictwa w zajęciach artystycznych i rekreacyjnych Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. § 1 Na podstawie  § 15 ust 4 Statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu stanowiącego załącznik do […]