Supraskie Paschalia

III Ogólnopolski Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej
VIII SUPRASKIE PASCHALIA
Dom Ludowy w Supraślu, 12 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN

1. Ogólnopolski Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej “Supraskie Paschalia” Supraśl 2018 organizowany jest przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

2. Celem Konkursu jest:

a. Popularyzacja idei ekumenizmu chrześcijańskiego
b. Popularyzacją piosenki religijnej oraz wartości chrześcijańskich, a nade wszystko przesłaniem miłości Boga i człowieka
c. Odnajdywanie młodych talentów muzycznych
d. Wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności
e. Propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży
f. Popularyzacja piosenek religijnych
g. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród młodzieży oraz ich opiekunów
h. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

3. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w sześciu kategoriach:

I. soliści klas IV-VI szkoły podstawowej
II. schole i zespoły (do 15 osób) klas IV-VI szkoły podstawowej
III. soliści z gimnazjum
IV. schole i zespoły z gimnazjum
V. soliści ze szkół ponadgimnazjalnych
VI. schole zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych
VII schole zespoły mieszane – kategoria otwarta wiekowo

Solista to wokalista śpiewający i grający na instrumencie(jury może przyznać dodatkowy punkt za własne instrumentarium), wokalista śpiewający z 1 akompaniatorem, lub wokalista śpiewający do podkładu. Duety będą oceniane jak zespół. Z jednego ośrodka nie może być więcej niż 2 wykonawców z danej kategorii (soliści lub zespół). W przypadku zespołów lub scholi z uczestnikami w różnym wieku występują w kategorii otwartej.

4. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2018r. w Domu Ludowym w Supraślu.

5. Każdy wykonawca jest zobowiązany do rejestracji w dniu konkursu w „Domu Ludowym” w Supraślu ul. Piłsudskiego 11 okazując dokument ze zdjęciem.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia do 5.04.2018r. na adres Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl lub drogą mailową: zgloszenia.suprasl@gmail.com. Regulamin i karta zgłoszeń do pobrania na stronie: http://www.ckirsuprasl.com/

7. Każdy wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 2 piosenek o zróżnicowanym charakterze w czasie nie dłuższym niż 8 min. Pod pojęciem piosenka religijna rozumieć należy: piosenkę, którą porusza tematykę religijną. Piosenki powinny być dobrane do wieku uczestników.

8. Preferowane jest własne instrumentarium (jury może przyznać dodatkowy punkt). Jeżeli jednak wykonawca wykorzystuje w czasie prezentacji płytę z półplaybackiem, nie może ona zawierać nagranych chórków ani głosów solowych. Organizatorzy nie zapewniają instrumentarium (z wyjątkiem fortepianu lub pianina cyfrowego Yamaha Clavinova) w miejscu przeglądu, wykonawcy, którzy nie posiadają nagranych podkładów, muszą przyjechać z własnymi instrumentami. Płytę z podkładem muzycznym opiekun grupy oddaje przed konkursem akustykowi lub przesyła podkład w wyznaczonym terminie na adres organizatora. Organizator informuje o tym mailowo. Opiekun grupy, dyrygent czy nauczyciel nie może śpiewać razem z grupą, może jedynie akompaniować lub dyrygować. Dopuszcza się w ramach kategorii wiekowej 1 nauczyciela akompaniującego lub dyrygującego.

9. Organizacja konkursu. Konkurs odbędzie się w 2 etapach:

a. 9.00 przygotowanie nagłośnienia
b. 10.00 rozpoczną się przesłuchania uczestników kolejności od najmłodszych do najstarszych. Przesłuchania zakończą się około godziny 14.00.
c. Około 14.30 koncert laureatów i ogłoszenie wyników.

10. Jury składa się z 3 osób – uznanych muzyków i wokalistów. Jury towarzyszy sekretarz. Jury oceniając prezentacje, zwróci uwagę na:

a. dobór repertuaru (czy repertuar mieści się w kategorii piosenka religijna)
b. poziom wykonania
c. ogólny wyraz artystyczny

11. Jury wyznacza najlepsze schole, zespoły oraz solistów do koncertu laureatów. Ogłoszenie werdyktu odbywa się w dniu przesłuchań po prezentacji wszystkich wykonawców i koncercie laureatów. W koncercie laureatów biorą udział dwa zespoły i dwóch solistów, spośród których wyłonieni zostaną zwycięzcy. Werdykt Jury jest nieodwołany.

12. Nagrody: Wykonawcy oceniani są punktowo w skali od 1-30 pkt.

a. Złoty dyplom zostanie przyznany wykonawcom którzy otrzymają 25-30 pkt
b. Srebrny dyplom zostanie przyznane wykonawcom którzy otrzymają 20-24.99 pkt
c. Brązowy dyplom zostanie przyznane wykonawcom którzy otrzymają 15-19.99 pkt
d. GRAND PRIX -główną nagrodą w konkursie jest nagroda finansowa – dla najlepszego solisty wysokości 250 zł i najlepszego zespołu wysokości 500 zł wyłonionego z wszystkich kategorii wiekowych na koncercie laureatów.
e. Wykonawcy wyznaczeni przez jury są zobligowani do występu na koncercie laureatów.
f. Informacja o wykonawcach wybranych do koncertu laureatów pojawi się po występach każdej kategorii wiekowej.
g. Dla wszystkich wykonawców przewidziane są odpowiednie dyplomy.
h. Rozdanie dyplomów nastąpi po koncercie laureatów. Dyplom musi być odebrany osobiście po koncercie laureatów, organizatorzy nie wysyłają dyplomów pocztą.

13. Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt.
14. Liczba uczestników jest ograniczona, w przypadku dużej liczby uczestników o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania wykonanymi zdjęciami, nagraniami i materiałami filmowymi z przebiegu konkursu bez prawa komercyjnej dystrybucji.
16. W przypadku rezygnacji proszę o powiadomienie mailowe i telefoniczne (zgloszenia.suprasl@gmail.com, tel. 85 718 35 10).
17. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Karta zgłoszenia do pobrania w pliku pdf