Skip to main content

Zarządzenie nr 021.02.2022

ZARZĄDZENIE nr 021.02.2022

Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z dnia 18.11.2022 r.

w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń w świetlicach terenowych oraz uczestnictwa w zajęciach artystycznych i rekreacyjnych Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

§ 1

Na podstawie  § 15 ust 4 Statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIII/229/04 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 27 listopada 2014 w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu(Dz. Urz. Woj. Podl.  nr 185 poz.2448,z 2009 nr 238,poz.2940 ,z 2012 poz.2775) oraz Uchwały nr XVI/163/2015 Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie zmiany uchwały nadania statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji  z dniem 30.12.2022 ustanawia następujące stawki:

 1. Za wynajem pomieszczeń -sal w świetlicach terenowych w Ciasnem, Karakulach, Ogrodniczkach, Sowlanach, Zaściankach:
 • stawka godzinowa – 60,00 zł/h
 • wynajem świetlic dla podmiotów w ramach długotrwałej współpracy – 30,00 zł/h
 • stawka dobowa – 600,00 zł
 • kaucja przy stawce dobowej – 1000,00 zł
 1. Za wynajem pomieszczeń w siedzibie CKiR:
 • stawka godzinowa – 90,00 zł
 1. Za wynajem pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Supraślu:
 • wynajem sali konferencyjnej “Guliwer” (za godzinę) – 150,00 zł/h
 • wynajem sali konferencyjnej “Guliwer” (za dobę) – 750,00 zł
 • wynajem sali konferencyjnej “Guliwer” (za dobę z nagłośnieniem) – 1 000,00 zł
 • wynajem sali warsztatowej “Liliput” (za godzinę) – 100,00 zł/h
 • wynajem sali warsztatowej “Liliput” (za dobę)  – 350,00 zł
 1. Za wynajem sali w Domu Ludowym w Supraślu:
 • stawka godzinowa -150,00 zł/h
 • stawka dobowa – 750,00 zł
 • wynajem sali z nagłośnieniem (za dobę) – 1 000,00 zł
 • wynajem sali z nagłośnieniem i dodatkowym oświetleniem (za dobę) – 1 250,00 zł
 1. Za wynajem stołów i krzeseł:
 • naczynia za dobę (komplet) – 50,00 zł
 • stół za dobę (szt.) – 10,00 zł
 • krzesło za dobę (szt.) – 5,00 zł
 1. Uczestnictwo w zajęciach artystycznych i rekreacyjnych:
 • indywidualna nauka gry na pianinie (m-c) – 160,00 zł
 • zajęcia z robotyki i elektroniki (m-c) – 120,00 zł
 • zajęcia plastyczne (m-c) – 80,00 zł
 • zajęcia z szermierki (m-c) – 80,00 zł
 • zajęcia teatralne (m-c) – 80,00 zł
 • zajęcia ceramiczne (m-c) – 80,00 zł
 • zajęcia szachowe (m-c) – 60,00 zł
 • warsztaty muzyczne (m-c) – 50,00 zł
 1. Cennik indywidualnych wypałów ceramicznych:
 • wypał na biskwit w temperaturze 900°C – 10,00 zł/kg
 • wypał szkliw w temperaturze 1050°C – 15,00 zł/kg
 • wypał szkliw w temperaturze 1250°C – 20,00 zł/kg

Prace ważymy przed wypaleniem. Minimalny koszt wypału – 10,00 zł 

W przypadku zabrudzenia półki szkliwem doliczamy koszt za usługę czyszczenia – 30,00 zł brutto

 1. Udostępnienie pomieszczeń CKiR oraz uczestnictwo w zajęciach innych, nieprzewidzianych w powyższych punktach, będzie rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora CKiR w zależności od charakterystyki i warunków.

§ 2

Na podstawie Art. 32, Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niniejszego zarządzenia uzyskane przychody z wynajmu pomieszczeń oraz uczestnictwa w zajęciach artystycznych i rekreacyjnych przeznaczone będą na pokrycie kosztów działalności statutowej.

 § 3

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Traci moc Zarządzenie nr 021.3.2021 z dnia 15.11.2022.