Odbierz wejściówkę

Wejściówki do odbioru
w CKiR w Supraślu  (ul. Cieliczańska 1)
lub
w Domu Ludowym przed koncertem (ul. Piłsudskiego 11)

85 718 35 10

Informacja i rezerwacja wejściówek

Program koncertów

S. Moniuszko – aria Halki Jako od wichru krzew połamany z I aktu opery „Halka”
S. Moniuszko – recytatyw i cavatina Halki Ha! Dzieciątko nam umiera/O mój maleńki
z IV aktu opery „Halka”
S. Moniuszko – recytatyw i dumka Zosi Stacho odjeżdża/Jak tu ująć żal na wodze?
z opery „Verbum Nobile”
S. Moniuszko – recytatyw i dumka Zosi Okropny ten poranek/Ach tyś może śród tej burzy
z opery „Flis”
S. Moniuszko – aria Beaty Ach, ileż rozkoszy ma życie i świat z opery „Beata”

Wykonawcy

Pianistka - Urszula Iżbicka

Urodziła się w 1974 roku w Białymstoku. W roku 1998 ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne w Białostockiej Filii Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu prof. J. Kadłubiskiego. Jeszcze w okresie studiów brała udział w licznych koncertach m.in. w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, Supraślu, Sochaczewie, Olsztynie i Ełku. W roku 1995 reprezentowała Filię Białostocką występując jako solistka w „Żywym Wydaniu Wszystkich Dzieł Fortepianowych I. J. Paderewskiego” w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie. W 1998 roku wystąpiła z Orkiestrą Filharmonii Białostockiej wykonując V koncert fortepianowy Es-dur op. 73 - L.van Beethovena. W 1999 roku uczestniczyła w Festiwalu „Chopin at Mannes” w słynnym Mannes College of Music w Nowym Jorku, wykonując recital chopinowski. Urszula Iżbicka prowadzi ożywioną działalność koncertową na terenie Uczelni białostockiej i poza nią. Programy jej recitali fortepianowych zawierają dzieła z różnych epok, poczynając od baroku (J. F. Dandrieu, J. S. Bach), klasycyzmu ( W. A. Mozart, L. van Beethoven), kompozytorów XIX wieku ( F. Schubert, F. Liszt, F. Chopin, J. Brahms, C. Franck) oraz Cl. Debussy-ego. Ostatnio, w 2011 roku wzięła udział w prawykonaniu oraz nagraniu Polskich pieśni artystycznych na głos z fortepianem współczesnego kompozytora białostockiego Zbigniewa Popielskiego. Urszula Iżbicka doskonaliła swoje umiejętności pianistyczne pod kierunkiem wybitnych pedagogów – pianistów: Jerome Rose’a / USA /, Micaela O’Rourke / Francja /, Moniki Catania / Włochy /, Josepha Banowetza / USA /, Desire N’Kaoua / Francja /, biorąc czynny udział w Kursach Mistrzowskich. Od roku 1996 związana jest z Uczelnią macierzystą, jako asystent a następnie adiunkt, prowadząc także klasę fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku.

Sopran - Marta Wróblewska

Absolwentka Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Kierunku Wychowanie Muzyczne w klasie dyrygowania prof. Violetty Bieleckiej (2000) oraz Kierunku Wokalistyka w klasie śpiewu solowego prof. Cezarego Szyfmana (2009). Oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem. W roku 2012 otrzymała stopień doktora, zaś w roku 2018 doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. Obecnie jest adiunktem na białostockiej Filii UMFC oraz nauczycielem śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku. Pełni również funkcję zastępcy dyrygenta Chóru Miasta Białegostoku. Marta Wróblewska prowadzi ożywioną działalność solistyczną. Koncertowała w kraju i zagranicą (Andora, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Węgry, Włochy, Litwa, Białoruś). Występowała m.in. u boku Kevina Kennera, Andrew Parrotta, Vincenta Dumestre’a. Ponadto ma w dorobku około 100 utworów kantatowo–oratoryjnych, pieśni oraz partie operowe. Dokonała wielu prawykonań. W roku 2014 artystka nawiązała współpracę z Białostockim Teatrem Lalek wykonując partie solowe w operach marionetkowych „Kantata o kawie” J.S. Bacha oraz „Bastien und Bastienne” W.A. Mozarta. W roku 2005 otrzymała Puchar Rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie jako laureatka I miejsca VI Konkursu Moniuszkowskiego Pieśń Wieczorna. Jest ceniona jako solistka i kameralistka zwłaszcza wśród zespołów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej. Wielokrotnie koncertowała z orkiestrą barokową Concerto Polacco, Ars Nova, Subtilior Ensemble, Diletto, Cameratą Podlaską oraz Ensemble QuattroVoce, którego jest kierownikiem artystycznym. Współpracowała z zespołami: Le Poème Harmonique, Arte dei Suonatori, Il Tempo, Capella Cracoviensis, Ensemble Hildebrandt 1719 i Bornus Consort. Brała udział w prestiżowych festiwalach, m.in. w: Festival de Musica Antigua de los Pirineos (Hiszpania), Festiwalu Muzyki Dawnej im. Św. Kazimierza (Litwa), Festiwalu w Ambronay (Francja), Misteria Paschalia, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej im. J. Sleńdzińskiej, Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej, Festiwalu Oper Barokowych „Dramma per musica”, Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia oraz licznych cyklach koncertowych, m.in.: Arcydzieła muzyki oratoryjno-kantatowej, Muzyka Mistrzów Baroku, Aria w Galerii. Występowała z wieloma zespołami orkiestrowymi (Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Łomżyńska Orkiestra Kameralna, Suwalska Orkiestra Kameralna, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Capella Bydgostiensis, Capella Cracoviensis oraz Sinfonia Viva) pod batutą m.in.: Massimiliano Caldiego, Michała Klauzy, Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego i Jana Miłosza Zarzyckiego. W roku 1998 nagrała program dla TV Białystok Moja Muzyka. Ma w dorobku ponad dwadzieścia płyt kompaktowych – solowych i kameralnych (DUX, Acte Préalable, Musicon). Niejednokrotnie były one nominowane do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka, m.in. płyta z utworami Z. Stojowskiego – Kantata Modlitwa za Polskę, nagrana przez Chór i Orkiestrę Opery i Filharmonii Podlaskiej która w 2009 roku została wyróżniona przez brytyjski magazyn Gramophone. Natomiast płyta Pieśni Kurpiowskie Szymanowski Górecki Moryto nagrana przez Chór OiFP, na której wykonuje partie solowe została uhonorowana Nagrodą Fryderyk 2009 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Artystka w roku 2018 została Laureatką Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury, zaś w roku 2019 otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.