INFORMACJA DOTYCZĄCA WZNOWIENIA CZĘŚCI ZAJĘĆ W CENTRUM
KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU ORAZ GMINNYCH PRACOWNIACH EDUKACJI KULTURALNEJ

SZANOWNI RODZICE, UCZESTNICY ZAJĘĆ!!
ZE WZGLĘDU NA OBOWIĄZUJĄCE OBOSTRZENIA ORAZ OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
ZDECYDOWALIŚMY SIĘ URUCHOMIĆ W CZERWCU NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA WEDŁUG NOWYCH
HARMONOGRAMÓW, PODZIAŁÓW NA GRUPY.
CKiR Supraśl
1. ZAJĘCIA PLASTYCZNE (8 osób) -poniedziałek 17.00-19.00
2. INDYWIDUALNE ZAJĘCIA – PIANINO (5 osób) – sobota od godz.13.00
-ustalenie indywidualne z instruktorem
GPEK Karakule
1. ZAJĘCIA PLASTYCZNE (6 osób) środa 17:00 – 18:30
GPEK Ogrodniczki
1. ZAJĘCIA PLASTYCZNE (6 osób) piątek 17:00 – 18:30
GPEK Sowlany
1. ZAJĘCIA PLASTYCZNE (5 osób) wtorek 17:00 – 18:30
GPEK Zaścianki
1. ZAJĘCIA PLASTYCZNE (6 osób) wtorek 17:00 – 18:30
2. ZAJĘCIA PLASTYCZNE (6 osób) środa 17.00-18.30* (opcjonalnie, w przypadku większej liczby
chętnych)
GPEK Ciasne
Działalność zawieszona z powodu realizacji prac budowlanych- termomodernizacji budynku
Miło nam poinformować, że wracają także z przestrzeni wirtualnej zajęcia prowadzone przez instruktora
– J. Fidziukiewicza
– Orkiestra Dęta
-Orkiestra – sekcja smyczkowa
-zajęcia muzyczne w Ogrodniczkach
-zajęcia muzyczne w Zaściankach
Prosimy o indywidualny kontakt z instruktorem.
Jednocześnie informujemy, że obecne przepisy nie pozwalają na uruchomienie zajęć ruchowych i sportowych w
pomieszczeniach CKiR. Wstrzymane zostają także do odwołania inne spotkania (w tym zespołów ludowych) oraz
wynajmy sal.
W związku z powyższym bardzo prosimy rodziców uczestników zajęć zainteresowanych udziałem w
zajęciach o kontakt z Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu i opiekunami Gminnych Pracowni Edukacji
Kulturalnej.
CKiR w Supraślu – 795 450 560
GPEK Karakule – 533 910 685 (kontakt za pośrednictwem SMS; opiekun GPEK oddzwoni).
GPEK Ogrodniczki – 601 869 823
GPEK Zaścianki – 668 303 430
GPEK – Ciasne – działalność zawieszona – prace termomodernizacyjne budynku świetlicy
GPEK Sowlany – 662 615 739
Procedury dotyczące zachowania reżimu sanitarnego podczas zajęć w naszych placówkach.

1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu wraz z
oddziałami terenowymi oraz , Bibliotece Publicznej w Supraślu wraz z oddziałami
terenowymi W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 (doc)
2. Deklaracja udziału w zajęciach – oświadczenie rodzica/opiekuna COVID-19 (doc)

Prosimy Państwa o zapoznanie się z powyższymi informacjami i dopełnienie wszelkich
formalności.

Dyrektor CKiR
Łukasz Lubicz-Łapiński

Przydatne odnośniki: