W sobotę (5.09) o godz. 16.00 na supraskim rynku zgromadzili się miłośnicy polskiej literatury, by przeczytać fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna”.

Wspólne czytanie rozpoczęła Justyna Godlewska-Kruczkowska – aktorka Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i autorka scenariusza tegorocznych, supraskich obchodów Narodowego Czytania – wcielając się w rolę Balladyny.

Wśród czytających znaleźli się: sekretarz województwa Tomasz Szeweluk, reprezentujący Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, doradca wojewody Adam Jakuć, reprezentujący Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Gadek – dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, prof. Ewa Iżykowska-Lipińska – dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki, Barbara Bojaryn-Kazberuk – dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury, Magdalena Gołaszewska – dziennikarka, prezenterka i trenerka wystąpień publicznych, aktor Patryk Ołdziejewski – w imieniu Piotra Półtoraka, dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Piotr Tomaszuk – dyrektor Teatru Wierszalin w Supraślu, dr Waldemar Wilczewski – dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, dr Łukasz Lubicz Łapiński – dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, dr Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla, Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko, archimandryta Sergiusz Matwiejczuk z supraskiego monasteru w imieniu Jego Ekscelencji Biskupa Supraskiego Andrzeja.