Adam Zabłocki (ur. 1989 r.) – rodowity supraślanin, historyk i archiwista, zdobywca II miejsca w ogólnopolskim konkursie “Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2013” w kategorii prac magisterskich. W 2016 r. ukazała się jego książka “Urząd Bezpieczeństwa w Suwałkach 1944 – 1956”.

O historii Supraśla napisano już wiele. Tym niemniej niektóre jej karty wciąż są białymi plamami. Jedna z nich obejmuje lata 1944 – 1956 czyli początki tzw. Polski Ludowej i nie chodzi tu bynajmniej o codzienną, szarą rzeczywistość widzianą oczami zwykłych mieszkańców, ale o to, co było skrywane przed społeczeństwem, a jednocześnie pilnie odnotowywane przez funkcjonariuszy złowrogiej formacji znanej jako Urząd Bezpieczeństwa. Ściśle tajne raporty UB i MO oraz meldunki antykomunistycznego podziemia odsłaniają inne, dotąd nieznane oblicze tej krainy…

Jednocześnie informujemy, że spotkanie będzie odbywać się w obowiązującym reżimie sanitarnym.