Zapraszamy na majowe oglądanie gwiazd w Supraślu! Spotkanie odbędzie się na tyłach Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu (ul. Cieliczańska 1).
Główną atrakcją tego wieczoru będą filmy autorstwa Szczepana Skibickiego.
“Film Podlaska noc 2.0 to projekt który był realizowany przez ostatnie
5 lat. Wszystkie ujęcia zostały wykonane w technice poklatkowej na
Podlasiu. Zostały na nim uwiecznione bardzo rzadkie zjawiska takie jak
zorze polarne, obłoki srebrzyste czy komety długookresowe.
Wykorzystanie modyfikowanego aparatu pozwoliło również na
uwiecznienie szczegółów mgławic w paśmie H-alfa nie widocznych
nieuzbrojonym okiem. Muzyka: Muzyka: Sw@da Film zrealizowany ze
środków Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego. “
Po głównej części przemieścimy się w inne miejsce więc prosimy się do tego przygotować!
*Pamiętamy o reżimie sanitarnym!
*Liczymy na piękną ciepłą i bezchmurną noc.
*Weźcie ze sobą sprzęt (lornetki, teleskopy, aparaty).
*UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo odwołania wydarzenia ze względu na złą pogodę.