Jak widać mamy pełno atrakcji. Zapraszamy więc WSZYSTKIE dzieci.
*Uczestnictwo w Dniu Dziecka jest równoznaczne z akceptacją zasad panujących w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2;
– obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na teren imprezy
– zachowanie dystansu społecznego
– zakrywanie ust i nosa w pomieszczeniach
– impreza odbędzie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
– obowiązują zapisy oraz limit 220 osób
Środki dezynfekujące będą dostępne przy wejściu na teren imprezy oraz na terenie imprezy w miejscach oznaczonych!
tel. 85 718 35 10 lub 795 450 560