Festiwal „Między wierszami”

Festiwal „Miedzy wierszami” odbędzie w Supraślu w dniach 2.07- 25.07 2021. Będzie miał charakter hybrydowy tj. online i stacjonarny, a promować będzie polską poezję i muzykę klasyczną , sztuki plastyczne oraz teatr . Na festiwalu będzie można zobaczyć przedstawienia teatralne w formie tradycyjnej, widowiska plenerowe, akcje uliczne w wykonaniu performerów ( projekt „Uliczka Poetów”) będzie można również posłuchać koncertów chopinowskich i oraz wokalistyki operowej w plenerze i poezji w ogrodach Pałacu Buchholtzów. Na „Między wierszami” porozmawiamy również o naturze, filozofii, teatralizacji codzienności i upoetycznianiu prozy życia oraz o najgłośniejszych książkach wiosny i lata 2021.  Studio festiwalowe nadawać spotkania na żywo z gośćmi Festiwalu a codzienne relacje z wydarzeń na oglądać będzie można na platformie VOD Teatru Wierszalin. Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna upamiętniająca XXX lecie Teatru z Supraśla. W czasie jej oglądania będzie można posłuchać słuchowisk teatralnych nagranych przez Teatr Wierszalin w rozgłośni Radia Białystok. 

Z myślą o miłośnikach kina, festiwal przygotował ofertę złożoną z filmów stawiających ważne pytania o granice ludzkiej wolności, o wpływ kultury na nasze życie i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Seanse poprzedzane będą prelekcjami kuratorów i krytyków filmowych. 

Młodzież uzdolniona plastycznie uczestniczyć będzie w cyklu warsztatów mistrzowskich , które zakończy wystawa zbiorowa  pod wspólnym tytułem „ Młodzi między wierszami”. 

Festiwal pojawia się więc w Supraślu i na mapie kulturalnej Polski jako wyjątkowe edukacyjno-artystyczne przedsięwzięcie, które z jednej strony daje możliwość spotkania znakomitych profesjonalnych artystów, z drugiej zaś zwraca szczególną uwagę na aspekt kulturalnej, artystycznej edukacji. 

Ambicją festiwalu „Miedzy wierszami” jest otwarcie przestrzeni dla szeroko rozumianej współpracy podlaskich instytucji kultury. Wierzymy w synergię  możliwości domów kultury , organizacji i stowarzyszeń kulturalnych , oraz instytucji kultury prowadzonych przy samorząd. Z roku na rok może nas być więcej ! 

Głównym organizatorem festiwalu jest Teatr Wierszalin z Supraśla.

Współorganizatorami festiwalu są Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina i Radio „Białystok”.

Kuratorem artystycznym festiwalu jest aktor Teatru Wierszalin Rafał Gąsowski.

Koordynatorem organizacyjnym jest Dariusz Matys.

Festiwal „Między wierszami” wyobrażamy sobie jako imprezę wieloletnią i obejmującą swoim zasięgiem całe Podlasie.