Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn. „Remont budynku CKiR w Supraślu i zakup wyposażenia na potrzeby realizacji edukacji kulturalnej” w ramach Programu „Infrastruktura domów kultury 2021”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszy celowego, a także przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz środków własnych Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

 

DOFINANSOWANIE: 130 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 273 700, 67 zł

 

             Remont pomieszczeń biurowych i pracowni, na parterze i piętrze, wraz z sanitariatami oraz ciągów komunikacyjnych w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu wraz z zakupem wyposażenia pracowni plastycznej (stołów).