REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO „SZACH MAT”

Z OKAZJI ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 2021

1. CELE TURNIEJU:
– uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
– popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców Gminy Supraśl
-podniesienie poziomu gry,
– rozwój intelektualny,
– propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym)
– ujawnienie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
2. ZGŁOSZENIA :
– Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1,16-030 Supraśl, bądź pod numerem telefonu :795 450 560,
– Pisemne deklaracje uczestnictwa w turnieju będą dostępne w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu bądź poniżej w materiałach do pobrania.
Bezwzględnym warunkiem udziału w turnieju jest dostarczenie podpisanej deklaracji udziału najpóźniej do dnia turnieju do godziny 16:00,
– W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Gminy Supraśl oraz osoby związane z Gminą (praca, szkoła, zajęcia dodatkowe),
– Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną liczba uczestników to max 40 osób,
– Decyduje kolejność zgłoszeń.
3. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW:
10 listopada godzina 16:30 w budynku Publicznej Biblioteki w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 1 piętro , sala konferencyjna GULIWER.
4. KATEGORIE UCZESTNIKÓW:
– Kategoria przedszkolna,
– Klasy 1-4,
– Klasy 5-8,
– Open.
5. SYSTEM I TEMPO GRY:
– system uzależniony będzie od liczby zgłoszonych uczestników,
– planowanych jest 7 rund,
– czas trwania turnieju ok. 3h,
– 10 minut dla każdego zawodnika na całą partię,
– ostatecznie system i tempo gry ogłoszone będzie w dniu turnieju przed samymi rozgrywkami.
6. NAGRODY:
– Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody w postaci pucharów i medali,
– Każdy z uczestników dostanie pamiątkowy upominek oraz dyplom.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach,
– prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego Andrzeja Jurewicza, którego decyzje są
ostateczne,
– organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian organizacyjnych i regulaminowych w celu sprawnego
przeprowadzenia turnieju, oraz odwołania turnieju z powodów wprowadzenia odgórnych obostrzeń związanych z
panującą sytuacją epidemiologiczną
– przystąpienie do turnieju oznacza akceptację regulaminu,
– informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie :https://ckirsuprasl.com/rodo/ 
– udział w turnieju wiąże się z akceptacją i wyrażeniem zgody na zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej oraz
facebookowej Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.
Organizator: Centrum Kultur i Rekreacji w Supraślu

Materiały do pobrania: