REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO „SZACH MAT”

Z OKAZJI ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 2022

1. CELE TURNIEJU:

 • uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,

 • popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców Gminy Supraśl

 • podniesienie poziomu gry,

 • rozwój intelektualny,

 • propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym)

 • ujawnienie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

2. ZGŁOSZENIA :

 • Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1,16-030 Supraśl, bądź pod numerem telefonu :795 450 560,

 • Pisemne deklaracje uczestnictwa w turnieju będą dostępne w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu bądź na stronie internetowej w materiałach do pobrania : https://ckirsuprasl.com/2022/10/21/xi-szachmat/

 • Pełne zgłoszenie obejmuje : Regulamin turnieju ( data/podpis), kartę zgłoszenia ( w pełni wypełnioną i podpisaną przez prawnego opiekuna-dotyczy uczestników poniżej 18vroku życia) oraz podpisana procedura rozgrywek ( data oraz podpis).

 • Bezwzględnym warunkiem udziału w turnieju jest dostarczenie podpisanych deklaracji udziału oraz niezbędnych dokumentów najpóźniej do dnia turnieju do godziny 16:15,

 • W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Gminy Supraśl oraz osoby związane z Gminą (praca, szkoła, zajęcia dodatkowe),

 • Ze względu na ograniczoną przestrzeń liczba uczestników to max 40 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

3. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW:

10 listopada godzina 16:30 w budynku Publicznej Biblioteki w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 1 piętro , sala konferencyjna

GULIWER.

4. KATEGORIE UCZESTNIKÓW:

 • Kategoria przedszkolna,

 • Klasy 1-4,

 • Klasy 5-8,

 • Open.

5. SYSTEM I TEMPO GRY:

 • system uzależniony będzie od liczby zgłoszonych uczestników,

 • planowanych jest 7 rund,

 • czas trwania turnieju ok. 3h,

 • 10 minut dla każdego zawodnika na całą partię,

 • ostatecznie system i tempo gry ogłoszone będzie w dniu turnieju przed samymi rozgrywkami.

6. NAGRODY:

 • Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody w postaci pucharów i medali,

 • Każdy z uczestników dostanie pamiątkowy upominek oraz dyplom.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach,

 • prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego Andrzeja Jurewicza, którego decyzje są

ostateczne,

 • organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian organizacyjnych i regulaminowych w celu sprawnego przeprowadzenia turnieju, oraz odwołania turnieju z przyczyn niezależnych od organizatora

 • przystąpienie do turnieju oznacza akceptację regulaminu,

 • informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie : www.ckirsuprasl.com

 • udział w turnieju wiąże się z akceptacją i wyrażeniem zgody na zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej oraz

facebookowej Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

Organizator: Centrum Kultur i Rekreacji w Supraślu

Zdjęcia:

Materiały do pobrania: