ZARZĄDZENIE nr 021.02.2022


Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z dnia 18.11.2022 r.
w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń w świetlicach terenowych oraz uczestnictwa w zajęciach artystycznych i rekreacyjnych Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

§ 1
Na podstawie § 15 ust 4 Statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIII/229/04 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 27 listopada 2014 w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu(Dz. Urz. Woj. Podl. nr 185 poz.2448,z 2009 nr 238,poz.2940 ,z 2012 poz.2775) oraz Uchwały nr XVI/163/2015 Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie zmiany uchwały nadania statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji z dniem 30.12.2022 ustanawia następujące stawki:
Za wynajem pomieszczeń -sal w świetlicach terenowych w Ciasnem, Karakulach, Ogrodniczkach, Sowlanach, Zaściankach:
stawka godzinowa 60,00 zł/h
wynajem świetlic dla podmiotów w ramach długotrwałej współpracy 30,00 zł/h
stawka dobowa 600,00 zł
kaucja przy stawce dobowej 1000,00 zł

Za wynajem pomieszczeń w siedzibie CKiR:
stawka godzinowa 90,00 zł

Za wynajem pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Supraślu:
wynajem sali konferencyjnej “Guliwer” (za godzinę) 150,00 zł/h
wynajem sali konferencyjnej “Guliwer” (za dobę) 750,00 zł
wynajem sali konferencyjnej “Guliwer” (za dobę z nagłośnieniem) 1 000,00 zł
wynajem sali warsztatowej “Liliput” (za godzinę) 100,00 zł/h
wynajem sali warsztatowej “Liliput” (za dobę) 350,00 zł

Za wynajem sali w Domu Ludowym w Supraślu:
stawka godzinowa 150,00 zł/h
stawka dobowa 750,00 zł
wynajem sali z nagłośnieniem (za dobę) 1 000,00 zł
wynajem sali z nagłośnieniem i dodatkowym oświetleniem (za dobę) 1 250,00 zł

Za wynajem stołów i krzeseł:
naczynia za dobę (komplet) 50,00 zł
stół za dobę (szt.) 10,00 zł
krzesło za dobę (szt.) 5,00 zł


Uczestnictwo w zajęciach artystycznych i rekreacyjnych:
indywidualna nauka gry na pianinie (m-c) 160,00 zł
zajęcia z robotyki i elektroniki (m-c) 120,00 zł
zajęcia plastyczne (m-c) 80,00 zł
zajęcia z szermierki (m-c) 80,00 zł
zajęcia teatralne (m-c) 80,00 zł
zajęcia ceramiczne (m-c) 80,00 zł
zajęcia szachowe (m-c) 60,00 zł
warsztaty muzyczne (m-c) 50,00 zł

Cennik indywidualnych wypałów ceramicznych:
wypał na biskwit w temperaturze 900°C 10,00 zł/kg
wypał szkliw w temperaturze 1050°C 15,00 zł/kg
wypał szkliw w temperaturze 1250°C 20,00 zł/kg
Prace ważymy przed wypaleniem. Minimalny koszt wypału – 10,00 zł
W przypadku zabrudzenia półki szkliwem doliczamy koszt za usługę czyszczenia – 30,00 zł brutto

Udostępnienie pomieszczeń CKiR oraz uczestnictwo w zajęciach innych, nieprzewidzianych w powyższych punktach, będzie rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora CKiR w zależności od charakterystyki i warunków.

§ 2
Na podstawie Art. 32, Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niniejszego zarządzenia uzyskane przychody z wynajmu pomieszczeń oraz uczestnictwa w zajęciach artystycznych i rekreacyjnych przeznaczone będą na pokrycie kosztów działalności statutowej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Traci moc Zarządzenie nr 021.3.2021 z dnia 15.11.2022.