Rada Seniorów Gminy Supraśl, Biblioteka Publiczna w Supraślu
oraz Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy organizator kampanii

SuperSTARSi Seniorzy XXI Wieku

mają przyjemność zaprosić mieszkańców gminy Supraśl, a w szczególności seniorów,
do wzięcia udziału w otwarciu wystawy fotograficznej, które odbędzie się w Supraślu,
3.02.2023 r. o godz. 17:00, w siedzibie Biblioteki, ul. Cieliczańska 1.

Jest to kampania promująca wizerunek współczesnych seniorów jako osób aktywnych, rozwijających swoje
pasje i zainteresowania, sprawnie korzystających z nowych technologii, zaangażowanych w życie społeczne
swojego środowiska i regionu. Ma na celu przełamywanie stereotypu seniora niesprawnego, smutnego,
oczekującego wsparcia rodziny i społeczności lokalnej, którego rola społeczna ogranicza się do opieki nad
wnukami. Każde z 10 zdjęć wykonanych przez artystę fotografika Michała Hellera jest zaopatrzone w kod
QR, po zeskanowaniu telefonem którego widzowie będą mogli wysłuchać wywiadu z osobą z fotografii.

W
ystawę będzie można oglądać w Supraślu do końca lutego 2023 r.