Skip to main content

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu otwiera Dom Sportu – FOTORELACJA

23 marca po uroczystym meczu toważyskim Supraślanka Supraśl i Legendy MKS odbyło sie uroczyste otwarcie Domu Sportu.

Przed główną częścią ceremonii otwarcia odbył się krótki, lecz niezwykle interesujący wykład, który przybliżył historię sportu w Supraślu oraz bogatą historię Supraślanki. Jerzy Górko, wybitny historyk sportu z regionu, poprowadził prezentację, która ukazała znaczenie sportu dla społeczności Supraśla na przestrzeni lat. To wydarzenie dodatkowo wzbogaciło kontekst otwarcia Domu Sportu, podkreślając głębokie korzenie sportowej pasji w tej okolicy oraz zacieśniając więzi międzypokoleniowe w społeczności.
Oficjalne otwarcie Domu Sportu w Supraślu to wydarzenie niezwykle ważne dla społeczności lokalnej, symbolizujące rozwój sportu oraz aktywności fizycznej w regionie. Poświęcenie budynku dodaje mu wymiaru symbolicznego, a uroczyste przecięcie wstęgi jest momentem pełnym nadziei i optymizmu dla przyszłości sportowej społeczności.
Współoganizatorzy:
Partner strategiczny:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13