Skip to main content

Projekty

INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2024

|
    Zakup wyposażenia oświetleniowego Domu Ludowego Profesjonalizacja możliwości technicznych Domu Ludowego Zwiększenie komfortu pracy artystycznej i odbiorców wydarzeń Projekt umożliwi zakup sprzętu oświetleniowego do Domu Ludowego w Supraślu wynikający z potrzeby wymiany wyeksploatowanego już sprzętu i uzupełnienia istniejącego o nowoczesną technikę oświetleniową. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych w Domu Ludowym wymaga profesjonalnego, nowoczesnego i sprawnego sprzętu […]

Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0

|
Biblioteka Publiczna w Supraślu od lat uczestniczy w Wieloletnim Programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, realizowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem  Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został […]

Mała Książka-Wielki Człowiek

|
Biblioteka w Supraślu oraz filie w Ogrodniczkach i Zaściankach biorą udział w projekcie „Mała Książka-Wielki Człowiek” dedykowanym dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry […]

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

|
Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a takżeprzekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią bibliotekipubliczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50tys. mieszkańców. Operatorem Priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” jest InstytutKsiążki. W ramach priorytetu Biblioteka Publiczna w Supraślu uzyskała środki w wysokości2 000 000 zł na […]