O Nas

p.o. Dyrektora:

dr Łukasz Lubicz Łapiński

tel./fax: 085 7183-510

Zespół CKiR tworzą:

p.o. Dyrektora: dr Łukasz Lubicz Łapiński

Główna Księgowa: Marta Ostaszewska

Kierownik ds. artystycznych: Barbara Nikołajuk

Specjalista ds. promocji i animacji: Diana Ustyniuk

Specjalista ds. zamówień publicznych-informatyk: Wojciech Borkowski

Specjalista ds. rekreacji i sportu- grafik komputerowy: Adam Kierzkowski

Gminne Pracownie Edukacji Kulturalnej:

Ciasne: Mirosława Supronik

Henrykowo: Patrycja Oleksy

Karakule: Jadwiga Kochanowska

Ogrodniczki: Halina Matowicka

Sobolewo: Mariola Małgorzata Borowa

Sowlany: Cecylia i Karol Leonikowie

Zaścianki: Joanna Trofimiuk

Biblioteki:

Biblioteka Publiczna w Supraślu: kierownik starszy kustosz Urszula Szypluk, starszy kustosz Beata Ohajm,

Filia w Ogrodniczkach: Joanna Czaban

Filia w Sobolewie: Mariola Małgorzata Borowa