Skip to main content

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

Dane kontaktowe

Biuro CKiR
ul. Cieliczańska 1 
16-030 Supraśl
Tel: +85 085 718 35 10
Tel: +48 795 450 560
E-mail: ckirsuprasl@gmail.com
NIP:  966-176-74-76
Regon: P-052256242
Biblioteka
ul. Cieliczańska 1 
16-030 Supraśl
Tel: +48 533 905 540
E-mail: bibliosupra@ckirsuprasl.com
Dom Ludowy
ul. J. Piłsudskiego 11 
16-030 Supraśl
Tel: +48 795 450 560

Pracownicy


Łukasz Lubicz-Łapiński
Dyrektor
Barbara Nikołajuk
Z-ca Dyrektora
Marta Ostaszewska
Główna Księgowa

    

Wojciech Borkowski
Specjalista ds. zamówień publicznych-informatyk
Adam Kierzkowski
Specjalista ds. rekreacji i sportu- grafik komputerowy
Diana Trofimiuk
Specjalista ds. organizacji imprez i animacji
Paweł Zakrzewski
Specjalista ds. promocji i organizacji imprez

Gminne Pracownie Edukacji Kulturalnej


Ciasne

Magdalena Wojtacka

Adres:
ul. Zielona 3
16-030 Supraśl

Telefon:
793 542 749

Karakule

Jaoanna Czachorowska

Adres:
ul. Karakule 74
16-030 Supraśl
Telefon:
797 522 964

Henrykowo

Małgorzata Prus

Adres:
Henrykowo 10B
15-511 Białystok
Telefon:
533 331 687

Ogrodniczki

Halina Matowicka

Adres:
ul. Białostocka 57
16-030 Supraśl
Telefon:
601 869 823

Sowlany

Cecylia Leonik

Adres:
ul. Świętego Krzyża 9
15-528 Sowlany
Telefon:
662 615 739

Zaścianki

Agnieszka Szlagowska

Adres:
ul. Szosa Baranowicka 58/4
15-521 Zaścianki
Telefon:
533 910 684

Filie Biblioteki Publicznej


Ogrodniczki

Halina Matowicka

Adres:
ul. Białostocka 57
16-030 Supraśl
Telefon:
(85) 718 35 59

Zaścianki

Mariola Małgorzata Borowa

Adres:
ul. Szosa Baranowicka 58/4
15-521 Zaścianki
Telefon:
668 303 430

85 718-35-10

Telefon

ckirsuprasl@gmail.com

Adres email

795 450 560

Telefon kom.