Skip to main content

Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0

Biblioteka Publiczna w Supraślu od lat uczestniczy w Wieloletnim Programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, realizowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem  Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki.

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

W dniu 11 lipca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Biblioteka Publiczna w Supraślu otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w w wysokości:

2021 roku – 10 000 zł 

2022 roku – 10 325 zł

2023 roku – 12 263 zł

Za pozyskane dofinansowanie zakupione zostały książki do wszystkich placówek bibliotecznych: siedziby głównej w Supraślu, filii bibliotecznych: w Zaściankach  i Ogrodniczkach.  Księgozbiór został wzbogacony o książki z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, wydawnictwa dla dzieci i młodzieży (w tym w języku angielskim),a także pozycje z literatury popularno – naukowej, kody Legimi, audiobooki.

Książki zakupione w ramach dofinansowania są opatrzone klauzulą brzmiącą: „Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Link: https://nprcz.pl/