Skip to main content

Opis dostępności Biblioteki Publicznej w Supraślu dla osób o szczególnych potrzebach

Opis dostępności wejścia do budynku 

Do biblioteki prowadzą cztery wejścia.
Wejście główne znajduje się od ulicy Cieliczańskiej/ róg ul. Zielonej. 

Wszystkie cztery wejścia do budynku:
– od ulicy Cieliczańskiej/ róg ul. Zielonej,
– od ul. Zielonej (naprzeciw Apteki),
– od ul. Cieliczańskiej (przy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu),
– od strony ogrodu, nie mają progów utrudniających dostęp.

Opis dostępności wnętrza budynku 

W środku budynku- parter: wszystkie drzwi i przejścia zgodnie z wymogami architektonicznymi dla budynków użyteczności publicznej; brak progów; brak schodów; toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi; winda.

W środku budynku- piętro: wszystkie drzwi i przejścia zgodnie z wymogami architektonicznymi dla budynków użyteczności publicznej; brak progów; brak schodów; toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi; winda.

Wnętrza na parterze: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, czytelnia, sala warsztatowa i miejsca do pracy cichej zostały urządzone z uwzględnieniem potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. 

Bibliotekarze udzielają niezbędnej pomocy, dostarczają zamówione materiały, pomagają w obsłudze komputera. Materiały można zamówić wcześniej: on-line poprzez SZUKAM KSIĄŻKI, telefonicznie po numerem ……lub e-mailowo: bibliosupra@ckirsuprasl.com)

Proponujemy usługę „książka na telefon” – dowożenie książek do domu osobom obłożnie chorym. 

Wypożyczalnia dla dorosłych oferuje do wypożyczania do domu kolekcję audiobooków i książki z dużą czcionką.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony dostęp do sali konferencyjno-wystawienniczej na pierwszym piętrze za pomocą windy. 

Na każdym piętrze znajdują się odpowiednio dostosowane toalety.

Opis dostępności korytarzy, schodów.

Wewnątrz budynku zapewniono ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

Wszystkie drzwi spełniają standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Na klatce schodowej prowadzącej na pierwsze piętro zostały zamontowane kolorowe pasy ostrzegawcze dla osób niedowidzących.

Opis dostosowań informacji głosowych, dotykowych i kontrastowych
W budynku Biblioteki Publicznej nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na klatce schodowej prowadzącej na pierwsze piętro zostały zamontowane kolorowe pasy ostrzegawcze dla osób niedowidzących. Planujemy wyposażyć bibliotekę w UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH, NIEWIDOMYCH ORAZ NIEDOSŁYSZĄCYCH.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
Na zewnątrz budynku: wykonano podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami od strony ulic: Cieliczańskiej i Zielonej, stworzono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Dojazd komunikacją miejską
Dojazd osób z niepełnosprawnościami do Biblioteki Publicznej w Supraślu jest możliwy linią podmiejską spółki PKS Nova nr 500 (autobusy niskopodłogowe, klimatyzowane) Rozkład:  

https://www.pksnova.pl/uploads/media/5f23bd2f286c5/rozklad-jazdy-bialystok-suprasl.pdf?v1

Status strony internetowej pod względem zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – brak opisów zdjęć
 • – filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • – dokumenty w formie PDF

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Czaczkowska, Kierownik Biblioteki Publicznej w Supraślu
 • E-mail: ewa.czaczkowska@bibliotekasuprasl.pl
 • Telefon: 533 910 683

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
 • Adres: ul. Cieliczańska 1
  16-030 Supraśl
 • E-mail: lukasz.lapinski@ckirsuprasl.com
 • Telefon: 085 7183–510 / 795 450 560

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.