Skip to main content

SlowFest

Stare białe uchylone drzwi z ogrodem za nimi

Podlasie SlowFest jest festiwalem sztuki w bliskości z naturą. Sztuki filmowej, muzycznej, literackiej, kulinarnej i wielu innych. Promuje oryginalną twórczość, prezentuje artystów poszukujących i wybitnych. Kreuje rzeczywistość, w której sztuka, kultura i natura tracą granice. Te stylistyczne, formalne i te zwyczajne granice w naszym postrzeganiu i odbiorze sztuki i natury. Festiwal w Supraślu łączy, splata ze sobą wszystkie wymienione elementy i tworzy atmosferę slow.