Skip to main content

Zespół Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu


Dyrektor CKiR

Łukasz Lubicz-Łapiński

Zastępca Dyrektora                              Główna Księgowa                           Kierownik Biblioteki

         Barbara Nikołajuk                                                         Anna Kulesza                                                Ewa Czaczkowska      

Informatyk

specialista ds. zamówień publicznych

Wojciech Borkowski

Administracja

specjalista ds. organizacji imprez i animacji

Diana Trofimiuk

Starszy Kustosz

Beata Ohajm

Starszy Kustosz

Urszula Szypluk

         

          Grafik Komputerowy,           specjalista ds. rekreacji            i   sportu,  specjalista           ds. środków trwałych

      Adam Kierzkowski

       Specjalista ds. promocji       i organizacji imprez

   

 Paweł Zakrzewski

Bibliotekarz

Jolanta Kulikowska

Bibliotekarz

Anna Sokołowska

Gminne Pracownie Edukacji Kulturalnej

     Filie Biblioteki

GPEK w Ogrodniczkach

Halina Matowicka

GPEK w Ciasnem

Magdalena Wojtacka

GPEK w Zaściankach

Agnieszka Szlagowska

GPEK w Henrykowie

Małgorzata Prus

GPEK w Karakulach

Joanna Czachorowska

GPEK w Sowlanach

Cecylia Leonik

Filia Biblioteki w Ogrodniczkach

Halina Matowicka

   

 Skarbiec

 Adam Zabłocki

Filia Biblioteki w Zaściankach

Mariola Małgorzata Borowa

Prowadzący Zajęcia

Teatr Amatorski Po-Co – Mila Wyszkowska

Warsztaty Ceramiczne – Adam Kierzkowki

Zajęcia Plastyczne, Zajęcia gry na pianinie – Urszula Iwaszuk

Zajęcia Taneczne i Sztuka Kobiecości – Gabriela Mikołajczuk

Zajęcia Emisji Głosu – Izabela Jagłowska

Szachy – Andrzej Jurewicz

Centum Umiejętności – Michał Żmudziński

Zajęcia Umuzykalniające – Janusz Fidziukiewicz