Skip to main content

Uroczyste otwarcie Pomnika Pamięci Narodowej w Grabówce

Po prawie trzyletnich pracach nad modernizacją tego miejsca 27 listopada o godzinie 17:00 nastąpiło uroczyste otwarcie Pomnika Pamięci Narodowej w Grabówce.
Jest to największe miejsce kaźni na Białostocczyźnie w latach 1941-1944.
W poniedziałek 27 listopada uroczyście otwarto pięknie odnowione Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce. Burmistrz Radosław Dobrowolski dziękował wszystkim zaangażowanym w dzieło upamiętnienia w nowoczesny, jasny i czytelny sposób. Prace trwały 3 lata.
W lesie w Grabówce w latach 1941-1944 niemieccy okupanci zamordowali 16 tysięcy ludzi: Polaków, Żydów, Białorusinów, jeńców sowieckich, mieszkańców Białegostoku i okolic, ludzi różnych wyznań. Łącznie w tym miejscu znajduje się 17 masowych grobów, tworzących trzy odrębne cmentarze. W ramach renowacji odnowiono również Pomnik Ofiar Wojny wykonany w latach ’70.
Na uroczystości nie zabrakło mieszkańców Grabówki i całego regionu. Powiat białostocki reprezentował przewodniczący rady Zenon Żukowski, Henryk Suchocki z Zarządu, radna Anna Grycuk i radny Michał Kozłowski.
W wydarzeniu uczestniczyli także Dariusz Piontkowski – wiceminister edukacji i nauki, Wojciech Labuda – pełnomocnik rządu ds. ochrony miejsc pamięci, Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, dr Radosław Dobrowolski – burmistrz Supraśla i gospodarz uroczystości, dr Marek Jedynak dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, płk Małgorzata Repnik szef WCR Białystok, członkowie rodzin pomordowanych, przedstawiciele służb mundurowych i lokalni samorządowcy oraz działacze organizacji patriotycznych.
Burmistrz Radosław Dobrowolski oraz Monika Suszczyńska przewodnicząca supraskiej rady miejskiej i mieszkanka Grabówki podkreślali wagę odnowienia Miejsca Pamięci Narodowej. Zaangażowanie samorządu Supraśla zaowocowało wsparciem z wielu źródeł. Dotacje na modernizację miejsca przekazał rząd, ministerstwo kultury, województwo podlaskie, miasto Białystok i IPN. W sumie dotacje wyniosły ponad 4,5 mln zł, a całość kosztowała 4,8 mln zł.
Wydarzenie prowadził dr Łukasz Lubicz-Łapiński dyrektor CEKiR w Supraślu. Wojsko Polskie wystawiło kampanię reprezentacyjną i poczet sztandarowy. Żołnierze gromkim głosem odpowiadali na wezwania w apelu poległych i wykonali salwę z karabinów.