Skip to main content

” Odsiecz Czyli Kawa Po Wiedeńsku”

Wieczór pełen śmiechu i świetnej rozrywki! 27 kwietnia Grupa Teatralna Słudzy Jej Królowej Mości z Białegostoku wystawiła swoją komedię „Odsiecz, czyli Kawa Po Wiedeńsku” w Domu Ludowym w Supraślu. Sala pełna widzów rozbrzmiewała gromkimi brawami i uśmiechami na twarzach.