Urząd Miejski w Supraślu
ul. J.Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl
tel. 85 7132 700 fax. 85 7132 720

um@suprasl.pl
www.suprasl.pl

Kancelaria ogólna / Punkt Obsługi Interesanta

parter przy głównym wejściu
Monika Bielińska
um@suprasl.pl
85 713 27 01

Sekretariat Burmistrza

I piętro pok. nr 24
Ewa Marzanna Lisowska
um@suprasl.pl
85 713 27 00

Burmistrz Supraśla
I piętro pok. nr 24 A
dr Radosław Dobrowolski
radoslaw.dobrowolski@suprasl.pl
85 713 27 00
85 713 27 01
Burmistrz Supraśla przyjmuje interesantów w UM w Supraślu
w każdy poniedziałek w godz. 9:00-12:00

Zastępca Burmistrza

pok. nr 7A
 

Referat Spraw Obywatelskich USC
pok nr. 1
Kierownik USC Robert Wojciech Chebdzyński
robert.chebdzynski@suprasl.pl
85 7132 727
Zastępca Kierownika USC
Ewidencja ludności, dowody osobiste
Magdalena Wojna
magdalena.wojna@suprasl.pl
85 7132 728

Referat ds. projektów UE oraz Uzdrowiska Supraśl
I piętro (wejście od strony banku)
Główny Specjalista Marek Skrypko
marek.skrypko@suprasl.pl
85 7132 718
Inspektor Anna Kuczyńska
anna.kuczynska@suprasl.pl
85 7132 718
Inspektor Mariusz E. Żygieło
Mariusz.zygielo@suprasl.pl
85 7132 718

Zamówienia publiczne
I piętro (wejście od strony banku)
Monika Kropiewnicka
monika.kropiewnicka@suprasl.pl
zp@suprasl.pl
85 7132 719

Referat Organizacyjny
Sekretarz Gminy
pok. nr 22
Mariusz Żukowski
mariusz.zukowski@suprasl.pl
85 7132 716
Działalność gospodarcza
Kadry
pok. nr 3
Luiza Brajczewska
luiza.brajczewska@suprasl.pl
85 7132 732
Oświata, stypendia szkolne Anna Kalinowska – Chraniuk
anna.kalinowska@suprasl.pl
85 733 38 40 w. 4
Filia UM w Zaściankach
Promocja, fundusz sołecki, turystyka, kultura, strona www
pok. nr 21C
Magdalena Szymańska-Smarżewska
promocja@suprasl.pl magdalena.szymanska@suprasl.pl
85 7132 735
Archiwum
pok. nr 21C
Adam Zabłocki 85 7132 735
Obsługa Rady
pok. nr 21A
Marian Brajczewski
marian.brajczewski@suprasl.pl
85 7132 738
Informatyk
pok. nr 21A
Przemek Banaszek
przemek.banaszek@suprasl.pl
85 7132 738

Referat Gospodarki Odpadami

pok. nr 2
Kierownik Izabela Sokołowska
izabela.sokolowska@suprasl.pl
85 713 27 03
Ewidencja i naliczanie opłat Agnieszka Puciłowska
agnieszka.pucilowska@suprasl.pl
85 713 27 05
Ewidencja i naliczanie opłat Tomasz Kmiecik
tomasz.kmiecik@suprasl.pl
85 713 27 05
Referat Finansowo-Budżetowy
Skarbnik Gminy
pok. nr. 4
Lucyna Majewska
lucyna.majewska@suprasl.pl
85 7132 708
Księgowość budżetowa pok. nr. 5 Renata Makosz
renata.makosz@suprasl.pl
Dorota Racewicz
dorota.racewicz@supras.pl
85 7132 709
Księgowość podatkowa
pok. nr 6
Iwona Bogucka
iwona.bogucka@suprasl.pl
Agnieszka Iwanowska
agnieszka.iwanowska@suprasl.pl
85 7132 712

85 7132 713

Środki trwałe
pok. nr 6
Aneta Knyszyńska
aneta.knyszynska@suprasl.pl
85 7132 710
Płace
pok. nr 6
Katarzyna Janowska
katarzyna.janowska@suprasl.pl
85 7132 710
Podatki
pok. nr 6
Edyta Biełaga
edyta.bielaga@suprasl.pl
Barbara Sosnowska
barbara.sosnowska@suprasl.pl
Aneta Bogdanowicz
aneta.bogdanowicz@suprasl.pl
85 7132 714

85 7132 715


Referat Inwestycji
Kierownik
pok. nr 9
Walerian Anisimowicz
walerian.anisimowicz@suprasl.pl
85 7132 724
Zastępca Kierownika RI
Przetargi
pok. nr 10
Ewa Kiljańczyk
ewa.kiljanczyk@suprasl.pl
zp@suprasl.pl
85 7132 725
Drogi
pok. nr. 8pok. 25 B
Paweł Czerniawski
pawel.czerniawski@suprasl.plMaciej Bychowski
maciej.bychowski@suprasl.pl
85 7132 721

 

85 7132 711

Ochrona środowiska
pok. nr 8
Jadwiga Dorota Borecka
dorota.borecka@suprasl.pl
85 713 27 22
Budownictwo/Warunki zabudowy

ABI
pok. nr 8

Anna Jamróz
anna.jamroz@suprasl.plJoanna Kalinowska
joanna.kalinowska@suprasl.pl
85 7132 721
Inwestycje
pok. nr 10
Dorota Luto
dorota.luto@suprasl.plJustyna Siemiacka
justyna.siemiacka@suprasl.pl
85 7132 726
Architekt
Warunki zabudowy i decyzje lokalizacyjne pok. nr 8A

Konsultacje z mieszkańcami:
 poniedziałki i środy

Agata Bielska
agata.bielska@suprasl.pl
85 71 32 723

UWAGA!
Spotkania ustalane telefonicznie lub mailowo (tel. 85 71 32 723, email: agata.bielska@suprasl.pl)

FILIA W ZASCIANKACH

Konsultacje z mieszkańcami:
piątek 9:00 – 15.00
Agata Bielska
agata.bielska@suprasl.pl
85 7 33 38 40 w. 5

UWAGA!
Spotkania ustalane telefonicznie lub mailowo (tel. 85 71 32 723, email: agata.bielska@suprasl.pl)


Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pok. nr 11
Małgorzata Mogielnicka
malgorzata.mogielnicka@suprasl.pl
85 7132 704
Geodezja
pok. nr 11
Sławomir Grabowski
slawomir.grabowski@suprasl.pl
85 7132 706
Dzierżawa i sprzedaż nieruchomości
Opłata adiacencka
i renta planistyczna
pok. nr. 12
Jakub Zwaliński
jakub.zwalinski@suprasl.plAnna Konopka
anna.konopka@suprasl.pl
85 7132 729

Gminne Centrum Reagowania

pok. nr 13
Obrona Cywilna
Sprawy Wojskowe
Centrum Reagowania Kryzysowego
Jan Czerwiński
jan.czerwinski@suprasl.pl
Jan Doroszkiewicz
jan.doroszkiewicz@suprasl.pl
85 7132 731