Skip to main content

Zajęcia w Centrum Kultury i RekreacjiWarsztaty Ceramiczne

Czwartki 17:30 – 19:00

I i II czwartek miesiąca 17:30 – 19:00 – grupa dorośli 

II i IV czwartek miesiąca 17:30 – 19:00 – grupa mnieszana

Koszt zajęć 80zł / miesiąc (dwa spotkania)

Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel.– 795 450 560

Pisemne zgłoszenia należy wypełnić na pierwszych zajęciach (druki u instruktora na zajęciach).

Liczba miejsc ograniczona (max. 10 osób w grupie).

Opłata za pełny  m-c:80 zł  (2 zajęcia w m-cu)*   wnoszona z początkiem każdego miesiąca rozliczeniowego  (tylko i wyłącznie)na konto Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska uczestnika, miesiąca i nazwy zajęć 41 8060 0004 0680 0651 2000 0010

*w pierwszej kolejności kwalifikowane są  osoby kontynuujące udział w zajęciach

O PRZYJĘCIU DO GRUPY DECYDUJE INSTRUKTOR.


Robotyka i Druk 3D

Soboty 16:00 – 17:30

Koszt zajęć 150 zł / miesiąc 

Miejsce: Sala Liliput Biblioteka Publiczna w Supraślu

Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. instruktora – Michała Żmudzińskiego – 606 110 204

Sprzęt i niezbędne materiały zapewnia instruktor.

Pisemne zgłoszenia należy wypełnić na pierwszych zajęciach (druki u instruktora na zajęciach).

Liczba miejsc ograniczona (max. 10 osób w grupie).

Opłata za pełny  m-c: 150 zł  (4 zajęcia w m-cu)*   wnoszona z początkiem każdego miesiąca rozliczeniowego  (tylko i wyłącznie)na konto Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska uczestnika, miesiąca i nazwy zajęć 41 8060 0004 0680 0651 2000 0010

*w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby kontynuujące udział w zajęciach

O PRZYJĘCIU DO GRUPY DECYDUJE INSTRUKTOR.


Zajęcia plastyczne

Wtorki – 16.00 – 17.15   – grupa młodsza 5-6-7 lat 

Wtorki – 17.30 – 19.00 – grupa starsza 8+ 

Koszt zajęć 80zł / miesiąc

Miejsce: sala plastyczna CKiR

Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. instruktora – Urszuli Iwaszuk – 604 299 869.

O PRZYJĘCIU DO GRUPY DECYDUJE INSTRUKTOR.

Zgłoszenia telefoniczne 795-450-560 lub bezpośrednio u instruktora: Urszula Iwaszuk – 604 299 869.

Pisemne zgłoszenia należy wypełnić na pierwszych zajęciach (druki u instruktora na zajęciach).

Liczba miejsc ograniczona (max. 10 osób w grupie).

Opłata za pełny  m-c:80 zł  (4 zajęcia w m-cu)*   wnoszona z początkiem każdego miesiąca rozliczeniowego  (tylko i wyłącznie)na konto Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska uczestnika, miesiąca i nazwy zajęć 41 8060 0004 0680 0651 2000 0010

*w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby kontynuujące udział w zajęciach

O PRZYJĘCIU DO GRUPY DECYDUJE INSTRUKTOR.


Zajęcia muzyczne/umuzykalniające

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z instruktorem – Januszem Fidziukiewiczem – 506-499-303

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie.


Zajęcia gry na pianinie

Soboty – 9.00 – 13.30

Koszt – 160zł / miesiąc

(dokładna godzina do ustalenia indywidualnie z instruktorem)

Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. instruktora – Urszuli Iwaszuk – 604 299 869.

Pisemne zgłoszenia należy wypełnić na pierwszych zajęciach (druki u instruktora na zajęciach).

Liczba miejsc ograniczona (max. 10 osób w grupie).

Opłata za pełny  m-c: 160 zł  (4 zajęcia w m-cu)*   wnoszona z początkiem każdego miesiąca rozliczeniowego  (tylko i wyłącznie)na konto Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska uczestnika, miesiąca i nazwy zajęć 41 8060 0004 0680 0651 2000 0010

*w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby kontynuujące udział w zajęciach

O PRZYJĘCIU DO GRUPY DECYDUJE INSTRUKTOR.


Szachy

Czwartki  16.00 – 17.00 – grupa początkująca 

Czwartki – 17.15 – 18.15 – grupa zaawansowana

Koszt zajęć – 60zł / miesiąc

Miejsce: sala Liliput Biblioteka Publiczna w Supraślu

Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. 795 450 560

O PRZYJĘCIU DO GRUPY DECYDUJE INSTRUKTOR.

Zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. 795 450 560

Pisemne zgłoszenia należy wypełnić na pierwszych zajęciach (druki u instruktora na zajęciach).

Liczba miejsc ograniczona (max. 10 osób w grupie).

Opłata za pełny  m-c: 60 zł  (4 zajęcia w m-cu)*   wnoszona z początkiem każdego miesiąca rozliczeniowego  (tylko i wyłącznie)na konto Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska uczestnika, miesiąca i nazwy zajęć 41 8060 0004 0680 0651 2000 0010

*w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby kontynuujące udział w zajęciach

O PRZYJĘCIU DO GRUPY DECYDUJE INSTRUKTOR.


Zajęcia Emisji Głosu

Młodzieżowa Grupa Wokalna  – Środy – 16:30-17:45

Koszt – 80zł / miesiąc

W programie:

-poznanie technik emisji głosu wraz z ćwiczeniami oddechowymi oraz artykulacją głosu

 -zajęcia mają na celu rozwój umiejętności wokalnych

-opracowywane będą różnicowane repertuary rozrywkowe z gatunków muzyki : popularnej, R&B, soul, jazz oraz przeboje radiowe i musicalowe.

– nauka śpiewu na głosy

Zgłoszenia telefoniczne 795-450-560

Pisemne zgłoszenia należy wypełnić na pierwszych zajęciach (druki u instruktora na zajęciach).

Liczba miejsc ograniczona (max. 10 osób w grupie).

Opłata za  m-c: 80zł  (4 zajęcia w m-cu)*   wnoszona z początkiem każdego miesiąca rozliczeniowego  (tylko i wyłącznie)na konto Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska uczestnika, miesiąca i nazwy zajęć 41 8060 0004 0680 0651 2000 0010

 Zajęcia Indywidualne – Środy – 14:15 – 16:15

Koszt zajęć – 50zł / 1 zajęcia (45min.)

W programie:

-diagnozowanie potencjalnego problemu twojego głosu

 -dobranie odpowiednich ćwiczeń poprawiających głos

 -rozwijanie potencjału głosu

– tematyka pracy z mikrofonem oraz występy sceniczne

Zgłoszenia telefoniczne 795-450-560

Pisemne zgłoszenia należy wypełnić na pierwszych zajęciach (druki u instruktora na zajęciach).

Liczba miejsc ograniczona

Opłata za  m-c: 50zł  za 1 zajęcia (45 minut)   wnoszona z początkiem każdego miesiąca rozliczeniowego  (tylko i wyłącznie)na konto Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska uczestnika, miesiąca i nazwy zajęć 41 8060 0004 0680 0651 2000 0010

Instruktor: Izabela Jagłowska – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej


Teatr Amatorski Po-Co

Poniedziałki – 18:30 – 20:00

Koszt zajęć – 80zł / miesiąc

Teatr Amatorski PoCo
Zajęcia teatralne w formie prób przygotowujących do
przedstawienia.


Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży uczących się w szkole
podstawowej tzn. w wieku 7-15 lat.

Miejsce: Sala Lustrzana w CKiR lub  Dom Ludowy w Supraślu

Uwaga! Z dwóch dotychczasowych grup utworzono 1 grupę.

Pisemne zgłoszenia należy wypełnić na pierwszych zajęciach (druki u instruktora na zajęciach).
Liczba miejsc ograniczona (max. 13 osób w grupie)


Jeśli zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie instruktora zajęcia zostaną przełożone na termin ustalony przez instruktora z rodzicami/opiekunami prawnymi członków teatru – zwyczajowo będą to terminy przed pokazami przedstawień. 

Program zajęć : 

 • rozwijanie umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi, dykcją, emisją, interpretacja tekstu,
 • pobudzanie wrażliwości i kreatywności
 • rozwój kompetencji społecznych i pracy w grupie poprzez ćwiczenia teatralne i elementy dramy
 • poznawanie różnych form teatralnych
 • realizacja przedstawień

Zgłoszenie: 

 • Zapisy i informacje: Zgłoszenia telefoniczne  795-450-560 lub bezpośrednio u instruktora:
  790817663.
 • Pisemne zgłoszenia należy wypełnić na pierwszych zajęciach (druki u instruktora na zajęciach 04.09.2023 r.).

Opłata:

 • Opłata jest opłatą członkowską (nie opłatą za zajęcia)
 • Opłata miesięczna    m-c:80 zł
 • opłata jest wnoszona z początkiem każdego miesiąca rozliczeniowego  (tylko i wyłącznie)na konto Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska uczestnika, miesiąca i nazwy zajęć

41 8060 0004 0680 0651 2000 0010

O PRZYJĘCIU DO GRUPY DECYDUJE INSTRUKTOR.


Zajęcia Taneczne

Wtorki, 18:30 – 19:30 – Taniec Nowoczesny / Hip-Hop – Grupa Najmłodsza (6 – 8 lat) 

Wtorki, 16:30 – 17:30 – Taniec Nowoczesny / Hip-Hop – Grupa Młodsza (9 lat i więcej w tym 12+ ) 

Koszt – 80zł / miesiąc
 
Instruktor: Gabriela Mikołajczuk – wieloletnia Mistrzyni Polski w HIP-Hop, Wicemistrzyni Pucharu Świata, finalistka programu „Go To Dance – Tylko Taniec”, Mam Talent, World of Dance. Tanczyła u boku takich gwiazd jak Doda, Kayah, Viki Gabor, Michał Szpak i wielu innych.

Zgłoszenia telefoniczne 795-450-560

Pisemne zgłoszenia należy wypełnić na pierwszych zajęciach (druki u instruktora na zajęciach).

Liczba miejsc ograniczona (max. 10 osób w grupie).

Opłata za  m-c:80 zł  (4 zajęcia w m-cu)*   wnoszona z początkiem każdego miesiąca rozliczeniowego  (tylko i wyłącznie)na konto Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska uczestnika, miesiąca i nazwy zajęć 41 8060 0004 0680 0651 2000 0010

Wtorki – 17:30 – 18:30 – Zajęcia „Sztuka Kobiecości” (Panie 18+) 

Koszt – 120zł / miesiąc
 

Zgłoszenia telefoniczne 795-450-560

Pisemne zgłoszenia należy wypełnić na pierwszych zajęciach (druki u instruktora na zajęciach).

Liczba miejsc ograniczona (max. 10 osób w grupie).

Opłata za  m-c: 120 zł  (4 zajęcia w m-cu)*   wnoszona z początkiem każdego miesiąca rozliczeniowego  (tylko i wyłącznie)na konto Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska uczestnika, miesiąca i nazwy zajęć 41 8060 0004 0680 0651 2000 0010

 

 

ZEWNĘTRZNE ZAJĘCIA w CKiR

GIMNASTYKA 60+

Poniedziałek  11.00-12.00

Wtorek 17.00-18.00

Czwartek 17.00-18.00

Piątek 11.00-12.00

Informacje i zapisy u instruktora (kontakt smsem) od 16 sierpnia – 509 469 487