Skip to main content

Mała Książka-Wielki Człowiek

plakat-Mała-Książka-Wielki Człowiek

Biblioteka w Supraślu oraz filie w Ogrodniczkach i Zaściankach biorą udział w projekcie „Mała Książka-Wielki Człowiek” dedykowanym dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 

Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. 

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 


Zachęcamy dzieci 3-6 letnie wraz z rodzicami do odwiedzania biblioteki i codziennego wspólnego czytania.

Zasady udziału dziecka w Projekcie:
– do udziału w Projekcie konieczne jest zapisanie dziecka do Biblioteki i wypożyczenie co najmniej jednej książki,
– jednemu uczestnikowi przysługuje jedna Wyprawka, niezależnie od tego, ze zbioru ilu Bibliotek korzysta,
– w Projekcie mogą wziąć również udział dzieci wcześniej zapisane do Biblioteki,
– posiadanie Karty Małego Czytelnika upoważnia do zbierania naklejek we wszystkich bibliotekach biorących udział w Projekcie,
– uczestnik Projektu otrzymuje naklejkę za każdorazowe odwiedzenie biblioteki zakończone wypożyczeniem co najmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego,
– po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. Po otrzymaniu dyplomu czytelnik może zachować Kartę Małego Czytelnika,

Wyprawki dostępne również w wersji ukraińsko-polskiej! Czekamy na Was 😍

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Link: http://wielki-czlowiek.pl/