Wystawa Kafle supraskie prezentuje zabytki, pochodzące z badań archeologicznych, poszukiwań i przypadkowych znalezisk podczas prac terenowych, prowadzonych na terenie monasteru pw. Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu i w jego okolicach. Kolekcja kafli znajdujących się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Collegium Suprasliense jest wyjątkowa ze względu na bardzo dobry stan zachowania, wysokie walory artystyczne i niezwykle różnorodną ornamentykę, związaną z historią oraz kulturą duchową i materialną supraskiego ośrodka monastycznego, będącego unikatowym zjawiskiem na architektonicznej i kulturowej mapie Polski. Płytki kafli piecowych zdobią przedstawienia o różnorodnym przekazie ikonograficznym: biblijnym, religijnym, heraldycznym, architektonicznym, roślinnym czy geometrycznym. Pochodzenie i występowanie danego rodzaju ornamentu zostało omówione w kontekście i w zestawieniu z innymi źródłami jak rękopisy, polichromie, detale architektoniczne itp.

Na jednej z plansz wystawy czytamy:
„Wystawa Kafle supraskie prezentuje zabytki, pochodzące z badań archeologicznych, poszukiwań i przypadkowych znalezisk podczas prac terenowych, prowadzonych na terenie monasteru pw. Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu i w jego okolicach. Kolekcja kafli znajdujących się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Collegium Suprasliense jest wyjątkowa ze względu na bardzo dobry stan zachowania, wysokie walory artystyczne i niezwykle różnorodną ornamentykę, związaną z historią oraz kulturą duchową i materialną supraskiego ośrodka monastycznego, będącego unikatowym zjawiskiem na architektonicznej i kulturowej mapie Polski. Płytki kafli piecowych zdobią przedstawienia o różnorodnym przekazie ikonograficznym: biblijnym, religijnym, heraldycznym, architektonicznym, roślinnym czy geometrycznym. Pochodzenie i występowanie danego rodzaju ornamentu zostało omówione w kontekście i w zestawieniu z innymi źródłami jak rękopisy, polichromie, detale architektoniczne itp.”
Warto wiedzieć, że kafle supraskie będą prezentowane po raz pierwszy, w gablotach przygotowane są napisy informujące o konkretnym artefakcie, poza tym mamy wydrukowane plansze w formacie A0 zawierające najważniejsze informacje o kaflach. 4 plansze umieściliśmy w Bibliotece przy gablotach, zaś 12 plansz A0 będzie stanowiło wystawę plenerową na Rynku w Supraślu – na Placu Kościuszki.
Do udziału w uroczystości otwarcia wystawy zaproszeni zostali liczni Goście – historycy, archeologowie, ludzie kultury, władze wojewódzkie, powiatowe, samorządowe – również spoza naszego Regionu i oczywiście mieszkańcy Gminy Supraśl. Będą wywiady, krótkie wystąpienia oraz odpowiedzi na pytania Uczestników wystawy.
Autorami wystawy są: dr Irena Taranta archeolog z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz dr Radosław Dobrowolski – historyk i Burmistrz Supraśla.