W dniu 7 września 2021 r. Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu podpisał umowę z wykonawcą „Kompleks budownictwo – Tomasz Wądołowski” na remont siedziby CKiR w Supraślu. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn. „Remont budynku CKiR w Supraślu i zakup wyposażenia na potrzeby realizacji edukacji kulturalnej” w ramach Programu „Infrastruktura domów kultury 2021”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszy celowego, a także przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz środków własnych Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Remont potrwa do końca 2021 roku, zaś jego całkowity koszt wyniesie 271 835, 99 zł brutto, z czego dotacja MKiDN wyniesie 130.000 zł brutto. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną pomieszczenia, korytarze, sanitariaty na piętrze oraz część pomieszczeń na parterze.